ZNP: nie akceptowaliśmy propozycji zmian w Karcie Nauczyciela

ZNP uważa, że minister Szumilas celowo wprowadziła w błąd słuchaczy Sygnałów Dnia, mówiąc, że propozycje zmian w KN zostały uzgodnione ze Związkiem.

Sławomir Broniarz pisze o tym na stronie ZNP. W komunikacie bardzo krytycznie odnosi się do słów Szumilas:"Minister Edukacji Narodowej – naszym zdaniem świadomie – wprowadziła słuchaczy w błąd stwierdzeniem, że założenia zmian Karty Nauczyciela są uzgodnione ze związkami zawodowymi. Założenia zmian w Karcie Nauczyciela, przygotowane przez resort edukacji narodowej były przedmiotem kilkumiesięcznych rozmów z udziałem trzech zainteresowanych stron – resortu, związków zawodowych i samorządów terytorialnych. Zatem założenia są znane związkom zawodowym, to prawda. Ale nieprawdą jest, że były one uzgodnione ze związkami zawodowymi!" - pisze Broniarz i podkreśla, że w wypowiedzi minister Szumilas kluczowe jest użycie słowa "uzgodnione", przez które można rozumieć, że związki zaakceptowały ministerialne propozycje.Twierdzenie dzisiaj, że propozycje zawarte w założeniach zmian do KN są uzgodnione ze związkami jest głoszeniem nieprawdy. - zwraca uwagę prezes ZNP i dodaje, że do uzgodnień dojdzie dopiero, gdy MEN przedstawi projekt nowelizacji."Politykę oświatową państwa zaczynają kreować samorządy terytorialne – w sposób jaki jest im wygodny, nawet z ostentacyjnym pogwałceniem prawa. Natomiast organy władzy publicznej, stanowiące część administracji rządowej, przyjęły w takich sytuacjach zasadę nie angażowania się w sprawy oświaty publicznej." - czytamy w podsumowaniu komunikatu.

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 19 czerwca 2013 r.