Związkowcy na wtorkowym spotkaniu w MEN podkreślali, że nauczyciele powinni mieć prawo do rocznych urlopów ze względu na specyfikę swojej pracy i duże ryzyko wypalenia zawodowego.
- Dziś za chorobę zawodową nauczycieli uznaje się schorzenia narządów głosu, a co z wypaleniem zawodowym, co z kontuzjami nauczycieli wychowania fizycznego – mówiła reprezentująca ZNP Joanna Wąsala. Dodała także, że propozycja, by o przyznaniu urlopu dla poratowania zdrowia decydował lekarz medycyny pracy jest do rozważenia, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą ciała statutowe ZNP. Związkowcy krytycznie podchodzą do ministerialnych propozycji, wydłużenie wieku, w którym nauczyciele uzyskiwaliby możliwość skorzystania po raz pierwszy z urlopu oraz uzależnienia przyznania urlopu od zapadnięcia na chorobę uwzględnioną w wykazie chorób zawodowych nauczycieli. Więcej w komunikacie ZNP>>