ZNP do posłów: rządowy podręcznik jest wprowadzony za szybko, nie głosujcie

Nie głosujcie za rozwiązaniami obniżającymi jakość oświaty - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym skierowanym do posłów. Chodzi o projekt ws. tworzenia rządowych podręczników.

"Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Państwa Posłów: nie głosujcie za rozwiązaniami, które spowodują obniżenie jakości kształcenia oraz chaos organizacyjny w szkołach. Negatywne skutki pośpiesznych, nieprzemyślanych decyzji dotkną wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców." - czytamy w liście związkowców.ZNP podkreśla, że popiera ideę uporządkowania rynku podręczników szkolnych i obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców, ale uważa, że zmiany wprowadzane są zbyt szybko. Według związkowców nowela ograniczy autonomię nauczyciela i odbije się na jakości kształcenia."Słuszna i oczekiwana idea bezpłatnego podręcznika nie może być usprawiedliwieniem drogi na skróty. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w drodze ustawy, z ominięciem procedur stosowanych wobec wszystkich pozostałych podręczników, to stworzenie groźnego precedensu na dziś i na jutro. To odejście od ustawowych procedur, które są gwarantem wysokiej jakości merytorycznej podręczników szkolnych." - piszą związkowcy. Sprzeciwiają się także skreśleniu przepisu zobowiązującego dyrektora szkoły do podania najpóźniej do 15 czerwca każdego roku do publicznej wiadomości informacji o zestawie podręczników, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

Więcej na: www.znp.edu.pl/element/1945/List_otwarty_do_Pan_i_Panow_Poslow_RP

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 21 lutego 2014 r.