Zdobyta wiedza przyda się przede wszystkim dyrektorom szkół, których zadaniem jest wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w placówce oraz zapewnienie jego zgodności z prawem.
Na spotkaniu omówione zostaną najważniejsze przepisy regulujące tę materię.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- na czym polega ochrona danych osobowych w szkole;
- jakie dane osobowe przetwarza się w szkole, które z nich to dane wrażliwe, jak wyodrębnić zbiór danych
- jakie są podstawy prawne przetwarzania danych w szkole (w tym: przetwarzanie danych przy rekrutacji, udostępnianie informacji o uczniach i nauczycielach, publikacja danych na stronie internetowej szkoły, rola zgody na przetwarzanie danych);
- jaka jest relacja pomiędzy ochroną danych osobowych a przetwarzaniem danych w SIO;
- na czym polega obowiązek informacyjny administratora danych i jak go zrealizować w szkole;
- jak zawrzeć prawidłową umowę o powierzenie przetwarzania danych (np. przy prowadzeniu elektronicznego dziennika).

Szkolenie poprowadzi dr Marlena Sakowska-Baryła, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jej specjalizacja to ochrona danych osobowych, prawo do informacji oraz prawo samorządu terytorialnego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Od 2001 r. prowadzi wykłady, szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Więcej na temat szkolenia tutaj>>