Takie propozycje znalazły się wśród zmian dotyczących podręczników - informuje Serwis Samorządowy PAP.
„Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)" - proponuje MEN w projekcie. Więcej>>