W tym roku o zwrot części kosztów mogą ubiegać się rodzice uczniów klas I-IV szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (w liceach, technikach i zawodówkach) oraz wybranych klas w szkołach artystycznych, a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w podstawówkach, gimnazjach i szkołach średnich, także artystycznych) oraz z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto miesięcznie.

- „Wyprawka szkolna” to dla wielu rodzin szansa na odzyskanie części pieniędzy, stąd chcielibyśmy przypomnieć rodzicom o zatrzymaniu dowodu zakupu podręczników – faktury czy paragonu. Uczulamy także na sprawdzenie na stronie swojego urzędu miasta ostatecznego terminu składania wniosków –  mówi Piotr Marciszuk, prezes Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK.