Wydawca podręcznika dostanie dotację po rozliczeniu kosztów

Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika możliwe będzie po przedłożeniu przez niego rozliczenia kosztów wydania książki wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym.

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia regulującego tryb przyznawania dotacji na podręczniki szkolne. Według projektowanych przepisów dotacje przedmiotowe mają zostać utrzymane na tym samym poziomie - przy pierwszym wydaniu 1900 zł do arkusza wydawniczego, a przy następnym 1350 zł.

Wniosek o dotację przedmiotową wydawca musi złożyć do 31 sierpnia roku, w którym planuje wydanie podręcznika. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, wnioskodawca poinformowany zostanie w terminie 21 dni od daty złożenia.

Otrzymanie dotacji uzależnione będzie od przedstawienia rozliczenia kosztów wydania książki wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym. Dotację, wyliczoną na podstawie liczby arkuszy wydawniczych i określonej w danym roku stawki, wydawca otrzyma w ciągu 21 dni od przedstawienia rozliczeń. Każdy podręcznik, na który przekazano dotację, musi zostać opatrzony informacją "Podręcznik szkolny dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej".

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.