Do końca 2012 roku pracownicy domów dziecka będą mogli być zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela. Po tym czasie staną się pracownikami samorządowymi. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.
Dotyczy to około 2,4 tys. pracowników domów dziecka.
Propozycję rządu pozytywnie oceniają samorządy. Osoby zatrudnione na podstawie karty mają dłuższe i dodatkowe urlopy, mają też zagwarantowany wzrost wynagrodzeń, a w sferze budżetowej płace są zamrożone – tłumaczą.  Tzw. wychowawców karcianych obowiązuje czas pracy w wysokości 24 – 26 godzin tygodniowo, a pozostałych pracowników 40-godzinny wymiar czasu pracy. Konieczne jest więc zatrudnienie większej liczby wychowawców, aby spełniać wymogi dotyczące liczby dzieci znajdujących się pod opieką jednej osoby oraz w trakcie nocnego dyżuru.
Zmianom sprzeciwia się ZNP. Związek zaproponuje posłom, aby obydwie grupy zatrudnionych osób obowiązywała zasada, że 26 godzin będzie wynosiła rzeczywista praca i opieka nad dziećmi, a pozostałe godziny były przeznaczone np. na sporządzanie dokumentacji.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 8.11.2010 r.