Ok. 4 tys. szkół zostało zniszczonych, a wiele innych uszkodzonych. Placówek tych nie można jednak wyremontować z powodu toczących się walk.
"Ministerstwo Oświaty reaguje od początku roku szkolnego, żeby zapewnić ciągłość nauki i przemieszcza uczniów oraz nauczycieli ze stref objętych walkami w spokojniejsze obszary" - poinformował dziennik.
W 2010 r. w Syrii było 20 tysięcy szkół. Według UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) co piąta szkoła została od tamtej pory zniszczona, uszkodzona lub przerobiona na schronienie dla rodzin przesiedlanych z powodu zawieruchy wojennej.
Według danych ONZ od zeszłego roku około 2 mln syryjskich dzieci między 6 i 15 rokiem życia zostało pozbawionych dostępu do edukacji. Krwawy konflikt w Syrii pochłonął ok. 130 tys. ofiar śmiertelnych.