Większa pomoc finansowa dla szkół uczących w języku litewskim

Jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej jest wspieranie nauczania mniejszości narodowych w Polsce. W związku z tym, w 2013 roku zostały wprowadzone nowe zasady naliczania subwencji oświatowej dla gmin, w których nauczane są języki mniejszości.

Największe wsparcie finansowe otrzymały gminy prowadzące szkoły, w których realizowane jest nauczanie w języku litewskim jako ojczystym.

Na sam 2013 rok dodatkowa kwota subwencji oświatowej dla tych gmin wynosi 2,7 mln zł, w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła o 47,5% (o 893 tys. zł). Jest to kwota dodatkowa, o którą powiększana jest kwota subwencji oświatowej naliczana na ucznia na zasadach podobnych do innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

W roku szkolnym 2012/2013 o 5% wzrosła liczba uczących się języka litewskiego i obecnie wynosi 573 uczniów.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.