Wiceminister Maciej Kopeć na Konwencie Marszałków Województw RP w Szczecinie zaprezentował założenia planowanych zmian w oświacie. Kluczowym założeniem proponowanych zmian jest nowa struktura szkół.
– Wprowadzenie zmian będzie wieloletnim procesem, który będzie przeprowadzany etapami począwszy już od roku szkolnego 2017/2018 – powiedział minister Kopeć. Przy opracowywaniu zmian struktury szkolnictwa zostanie również wzięta pod uwagę obecna infrastruktura szkół – dodał.
Minister zaznaczył, że proponowane zmiany pomogą w utrzymaniu miejsc pracy dla nauczycieli. "Z roku na rok maleje liczba uczniów i ten niż demograficzny spowoduje zwolnienia nauczycieli. Nasze działania mają temu zapobiec. W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane zostaną przepisy, które będą chroniły miejsca pracy nauczycieli."
"Nowe rozwiązania będą wdrażane w takim czasie, który pozwoli przygotować podręczniki, programy nauczania. Szczegółowe rozwiązania legislacyjne przedstawimy jesienią i poddamy je szerokim konsultacjom społecznym. Wszystkie uwagi i postulaty zgłaszane podczas konsultacji zostaną przeanalizowane" - czytamy na stronie internetowej resortu oświaty.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Został zawiązany w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Podczas obrad konwentu marszałkowie analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów