Pierwszy zjazd AZDS odbędzie się 22 stycznia 2014 r. w Warszawie. Jego głównymi tematami będą zmiany w prawie oświatowym - obowiązująca od 18 stycznia 2014 nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zmieniająca procedurę rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, która zmodyfikuje regulacje dotyczące nauczycielskich urlopów oraz awansu zawodowego pedagogów.
Skutki, jakie niosą ze sobą te nowelizacje, przedstawią prawniczki: Teresa Konarska i Iwona Kobus.
Ale uczestnicy będą mogli spojrzeć na zmiany także z perspektywy ustawodawcy - o nowelizacjach, ich celu oraz o kolejnych etapach prac opowie przedstawiciel Departamtu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wydziale Inicjatyw Europejskich, czyli komórki MEN, która odpowiada za przygotowanie nowych przepisów. Szczegóły na temat spotkania znaleźć można na stronie internetowej AZDS>>

Wszystkie osoby, które nie zdążą wziąć udziału w pierwszym tegorocznym spotkaniu, zapraszamy 27 marca 2014 r. na II zjazd AZDS, poświęcony problemom prawnym dyrektorów szkół>>