5 listopada odbył się w Warszawie VI Kongres Obywatelskipod hasłem „Jaki rozwój, jaka edukacja w xxi wieku? – Wielkie przewartościowanie”.
Debata kongresowa miała stać się poszukiwaniem odpowiedzi na dwa, powiązane ze sobą pytania. Jedno dotyczy „filozofii” rozwoju społeczno­‑gospodarczego, jego celów oraz tego, czym chcemy konkurować na rynku globalnym. Drugie odnosi się do edukacji i kompetencji, których potrzebujemy, aby móc ową filozofię rozwoju realizować.
Gościem honorowym Kongresu był Prezydent RP Bronisław Komorowski. - Musimy budować w Polakach zdolność do konkurowania, do życia w świecie, którego szansą jest właśnie konkurencja - mówił Prezydent.
W ocenie Prezydenta nie widać efektu w postaci poprawy jakości systemu edukacyjnego mimo coraz większych pieniędzy przeznaczonych na system edukacyjny. - W moim przekonaniu Polska wchodzi w okres, w którym można myśleć o przekuciu ilości w jakość, także jakość edukowania młodzieży, obywateli państwa polskiego - powiedział Bronisław Komorowski.
Zdaniem Prezydenta, uczestnicy kongresu powinni zastanowić się, co zrobić byśmy byli lepszymi obywatelami i lepszymi uczestnikami systemu edukacyjnego.
Organizatorem Kongresu był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
Źródło: Prezydent.pl, 5 listopada 2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska