Kilkanaście tysięcy prac z ponad 900 szkół - to plon konkursu Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce… na plakat lub hasło, które w ciekawy i oryginalny sposób przypomną oraz upamiętnią przemiany, jakie zaszły w Polsce w 1989 roku, zorganizowanego pod patronatem marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główną ideą prac konkursowych miały być wydarzenia 1989 roku i zapoczątkowane wówczas przemiany, które zostały uwieńczone obradami przy Okrągłym Stole, wyborami czerwcowymi i powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego. W każdej ze szkół biorących udział w konkursie przeprowadzono lekcje dotyczące tej tematyki. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć są dostępne na stronie konkursu www.1989.edu.pl We wstępie do katalogu wystawy marszałek Bronisław Komorowski  oraz minister Katarzyna Hall napisali między innymi: „Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie konkursem. Oglądając nadesłane prace byliśmy zaskoczeni kreatywnością młodych twórców oraz dojrzałością ich refleksji na temat najnowszej historii Polski. Jesteśmy przekonani, że była to wspaniała lekcja demokratycznych postaw”.  11 września w gmachu Sejmu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane w specjalnym katalogu oraz zaprezentowane na wystawie w siedzibie Sejmu - są dostępne na stronie internetowej MEN. 

źródło: MEN, 11 września 2009r.