Udział Krystyny Szumilas w IV Kongresie Kobiet

W dniach 14-15 września 2012 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej wzięła udział w IV Kongresie Kobiet, społecznej inicjatywie skupiającej kobiety wywodzące się z różnych środowisk i o różnych poglądach z całej Polski.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem "Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność".

Debaty prowadzone podczas Kongresu nawiązywały przede wszystkim do samorealizacji kobiet - od działalności lokalnej, samorządowej, poprzez działalność polityczną czy biznesową.

Minister Krystyna Szumilas wzięła udział w panelu zatytułowanym - Pięć projektów reformy edukacji. Jak powiedziała w swoim wystąpieniu "nowoczesna szkoła, o jakiej marzymy, to szkoła, która przygotowuje nie tylko do rynku pracy, do dorosłego życia, ale także uczy budowania postaw. Nie przygotujemy młodego człowieka do życia, jeśli nie nauczymy go myślenia, zadawania pytań, wyciągania wniosków".

Zdaniem minister zmiany jakie zachodzą teraz w oświacie są wynikiem tego, że szkoła ma przede wszystkim być ukierunkowana na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Uczeń po skończeniu nauki ma wiedzieć co chce robić w życiu i być do tego odpowiednio przygotowanym.

"Kongres Kobiet powstał w 2009 r., jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce. Patronat nad Kongresem Kobiet objęły: Henryka Bochniarz, Małgorzata Fuszara, Danuta Hubner, Henryka Krzywonos, Jolanta Kwaśniewska, Magdalen Środa, Małgorzata Tusk, Danuta Wałęsa".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 17 września 2012 r.

Data publikacji: 17 września 2012 r.