Podobne rozwiązania wprowadza rozporządzenie MEN, nowa e-legitymacja umożliwia uczniowi zakodowanie na niej biletu miesięcznego, może też służyć do otwierania elektronicznych zamków, jeżeli takie zainstalowano w drzwiach szkoły.

Ale projekt rozporządzenia nie dotyczy wyłącznie tej kwestii, dostosuje wzory dokumentów do potrzeb nowego, zreformowanego systemu edukacji.

Zmiany ułatwią również uwierzytelnienie dokumentów, wykorzystywanych za granicą - całą procedurę będzie realizował minister kultury (dotychczas konieczne było wystąpienie do MSZ o nadanie klauzuli apostille).

Po nowelizacji łatwiej będzie też zmienić imię i nazwisko na świadectwie - dotychczas możliwe było to jedynie w przypadku zmiany płci. Teraz w każdej sytuacji, gdy zmiana wynika z decyzji administracyjnej.

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>