W MEN i Centralnej Komisji Edukacyjnej trwają prace nad zmianą formy matury.
O zgłoszenie propozycji resort poprosił Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. – Stanowisko KRASP jest bardzo ważne, ponieważ egzamin maturalny jest jednocześnie egzaminem rekrutacyjnym na studia – wyjaśnia wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP, prof. Tomasz Borecki mówi: - Przede wszystkim chcemy usunąć z przedmiotów do wyboru te, które młodzi ludzie wybierali rzadko. Są to: wiedza o tańcu (w tym roku zdają ją 83 osoby), język łaciński i kultura antyczną (208), historia muzyki (472), filozofia (636) i historia sztuki (4204; dla porównania najpopularniejszą spośród dodatkowych egzaminów geografię wybrało ok. 87 tys.).
Pozostałe przedmioty do wyboru proponujemy podzielić na dwa koszyki. Do pierwszego wkładamy język polski, historię, matematykę, fizykę, chemię, biologię i geografię. Chcemy, by maturzysta miał obowiązek wybrania co najmniej jednego przedmiotu z tej grupy. W drugim znajdą się inne języki oraz wiedza o społeczeństwie.
Matura ma zmienić się w 2015 r. Wówczas będą ją zdawać uczniowie, którzy uczą się według nowych programów.

Rzeczpospolita, 4 maja 2011 r., Renata Czeladko