Po 1989 r. znacznie poprawiła się sytuacja polskiego szkolnictwa. Widać to zwłaszcza na przykładzie szkół wyższych. Według statystyk przytaczanych przez "DGP" na korzyść zmieniły się podstawowe parametry świadczące o poprawie poziomu edukacji polskiego społeczeństwa. Jak podaje Raport o stanie edukacji 2010 Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), udział osób z wyższym wykształceniem w wieku 25 – 64 lata wzrósł z 9,7 proc. na początku lat 90. do 21,2 proc. obecnie (średnia dla krajów OECD wynosi 28 proc.).
Mocną stroną naszego kraju jest niski procent osób z najniższym poziomem wykształcenia - wynosi on 14 proc. (średnia wśród krajów OECD to ok. 30 proc.). 
Nieco gorzej jest na niższych poziomach edukacji. Edukacją przedszkolną objętych jest tylko 64 proc. czterolatków, a szkolnictwo podstawowe boryka się ze spadkiem liczby uczniów o 1/5, a gimnazjalne i licealne – aż o prawie 1/3. 
 
"Dziennik Gazeta Prawna", 25 września 2012 r.