Podręcznik pt. "Look”, wydany przez oficynę Pearson, jest pełen ilustracji obrazujących patologiczne zachowania w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Bohaterami czytanek są wampiry i monstra. Ta forma nauczania młodzieży budzi niepokój rodziców i wywołuje lęki u dzieci.
Książkę zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Grupa rodziców zwróciła się do resortu o odebranie podręcznikowi rekomendacji. Mimo że od ich interwencji upłynął już ponad miesiąc, nie otrzymali odpowiedzi.
„GPC” poprosiła MEN o wyjaśnienia w tej sprawie. Biuro prasowe resortu poinformowało, że zwróciło się w tej sprawie do rzeczoznawców, na podstawie opinii których podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego. Zapewniło, że po otrzymaniu
stanowiska rzeczoznawców MEN odniesie się do sprawy.