Samolot został przewieziony do Sosnowca z nadmorskiej jednostki wojskowej. Jak podkreśliła kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Barbara Nowak, przeznaczony został do celów dydaktycznych. "Samolot jest nam przede wszystkim potrzebny do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Będzie również wykorzystywany na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe" - powiedziała Nowak.
Zdaniem Nowak taka pomoc dydaktyczna będzie dla uczniów wielką atrakcją. "Będą mieli okazję zapoznać się z wszystkimi częściami samolotu - układem elektrycznym, mechanicznym, hydraulicznym. Uczniowie będą mieli okazję wszystkiego dotknąć oraz zobaczyć jak wygląda kabina pilota" - dodała Nowak.
Samolot znalazł się na terenie sosnowieckiej szkoły dzięki wspólnej inicjatywie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych oraz Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych z Sosnowca kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy prowadzi od 2006 roku. W ubiegłym roku kształciło się w tym zawodzie 9 uczniów, od września będzie ich 16.
Su-22 – to samolot myśliwsko-bombowy wykonany całkowicie z metalu o wadze ok. 10 640 kg, wysokości ponad 5,1 m i długości ponad 19 m. Od 1970 roku był produkowany w ZSRR. Do Polski trafiło ponad 100 sztuk. W ubiegłym roku w użyciu pozostało ok. 30 samolotów. Większość obecnie pełni rolę eksponatów w jednostkach lotniczych oraz muzeach.