Badania na temat wiedzy i postaw ekonomicznych  przeprowadziło PZU i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział ponad 3 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Blisko połowa była przekonana, że inwestowanie w funduszu inwestycyjnym zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Ponad 30 proc. uznało swoją wiedzę na temat zagadnień finansowych za małą lub bardzo małą. Jednocześnie ponad 70 proc. ankietowanych przyznało, że te umiejętności ludziom w ich wieku są potrzebne. Brak niezbędnej wiedzy prowadzi do wzrostu liczby oszustw finansowych i nieprzemyślanych inwestycji. '
O lepszą naukę przedsiębiorczości od dawna apeluje Związek Banków Polskich. 
- Apele do instytucji rządowych o działania w tej sprawie przynoszą minimalny odzew - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes związku. MEN zapowiada jednak, że chce efektywniej uczyć przedsiębiorczości włączając te treści w ścieżki nauczania innych przedmiotów np. matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Więcej>>