W ramach tych zajęć ich uczestnicy wezmą udział w światowej pielgrzymce niesłyszących do sanktuarium w Kałkowie-Godowie, a także mają się spotkać z przewodniczącym papieskiej Rady Duszpasterstwa Zdrowia abp. Zygmuntem Zimowskim - zapowiada dyrektor bytomskiego Ośrodka Edukacyjnego Katolickiej Misji dla Niesłyszących ks. Grzegorz Sokalski.

,,Naszym celem jest nauczanie takiego wykorzystywania systemu językowo-migowego, aby był on skutecznym narzędziem jak najpełniejszej komunikacji z niesłyszącymi. Prowadzimy również kursy języka migowego o profilu społecznym i medycznym, wdrażamy autorski program przeprowadzania egzaminów kontrolnych z zakresu znajomości języka migowego, a ponadto rozwijamy działalność badawczą i wydawniczą" - powiedział PAP duchowny surdopedagog.

Zaznaczył, że ośrodek zakończył właśnie etap eksperymentalny internetowego kursu języka migowego; wyniki pozwalają rokować nadzieję na rozwój e-learningu w tym zakresie.

Według ks. Sokalskiego, w Polsce język migowy ma wciąż niski status. Świadczy o nim m.in. to, że osoby niesłyszące nie doczekały się do tej pory ustawy o języku migowym, mimo, że regulacja prawna w tej dziedzinie jest normą w wielu krajach. Osoba niesłysząca nie ma w naszym kraju również zagwarantowanej możliwości bezpłatnego korzystania z usług tłumacza języka migowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest podmiotem działań policji, prokuratury i sądów w sprawach karnych.

Z kolei programy studiów podyplomowych z surdopedagogiki na niektórych uczelniach nie uwzględniają potrzeby uczenia, a nawet omówienia zagadnień dotyczących zastosowania tego języka. Nie wymaga się tego również w ramach zatwierdzonego przez MEN minimum programowego kursów kwalifikacyjnych z surdopedagogiki. ,,Na wielu uczelniach językowi migowemu poświęca się zaledwie kilkanaście godzin w programie" - dodał surdopedagog.

Ośrodek Edukacyjny Katolickiej Misji dla Niesłyszących w Bytomiu posiada status niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Kształci ich od 10 lat. Jest krajowym pionierem wykorzystania internetu i nośników elektronicznych do nauki języka migowego. Na stronie www.slownik.effatha.pl udostępnia pierwszy w Polsce, najobszerniejszy i jeden z najpopularniejszych, wirtualnych ,,słowników" języka migowego.

Sanktuarium maryjne w Kałkowie-Godowie to miejsce, w którym obok praktyk religijnych otacza się troską chorych i niepełnosprawnych; znajduje się tam m.in.: dom ludzi starszych, wioska dla niepełnosprawnych, dom niesłyszących, zakłady terapii zajęciowej i aktywizacji zawodowej. (PAP)

mch/ tot/