Stowarzyszenie postanowiło zabrać głos w tym sporze i tłumaczy, że program zajęć jest bardzo szeroki, a gender to tylko jeden z bloków tematycznych.
"Program  „Opowiadanie  świata”  realizowany  przez  Stowarzyszenie  „Jeden  Świat”  w  ramach projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” wzbudził kontrowersje w niektórych środowiskach i stał się obiektem komentarzy w mediach. Opinie zawarte w tych przekazach medialnych były przede wszystkim skupione na jednym z proponowanych w tym programie tematów, pt.: „Gender”.  Po  udzieleniu  licznych  odpowiedzi  i  wyjaśnień,  dotyczących  założeń  tego  programu,  Stowarzyszenie „Jeden Świat” postanowiło zabrać głos w dyskusji i zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie."
- czytamy w liście do redakcji.
"Jeden Świat" tłumaczy, że od dawna organizuje zajęcia dotyczące praw człowieka, a program "Opowiadanie świata" obejmuje szeroki zakres tematyczny.
"W  ramach  tego    programu  opracowano  po  trzy  cykle  tematyczne warsztatów  dla  każdej  z  grup  wiekowych:  „Szczęście”,  „Żywność”,  „Woda”  (przedszkola),  „Współpraca”, „Ekologia”,  „Piękno”  (nauczanie  początkowe)  oraz    „Gender”,  „Praca”,  „Mądrość”  (klasy  4-6).  Nauczyciele sami wybiorą, który z tych trzech tematów chcą zrealizować w swojej placówce" - pisze "Jeden Świat".
Podkreśla także, że krzywdzące jest sprowadzanie ich działalności jedynie do nauczania o płci kulturowej, zaznaczając przy tym, że jest to temat bardzo istotny z punktu widzenia edukacji globalnej.
"Celem edukacji z zakresu płci społeczno-kulturowej (gender) jest dostrzeżenie negatywnego wpływu stereotypów płci  i  przeciwdziałanie  wynikającym  z  nich  nierównościom.  Zapewnienie  równości  płci  to  jedno  z największych  globalnych  wyzwań,  przed  którymi  stoi dzisiejsze  społeczeństwo –  problem  ten  jest  na  tyle
ważny,  że  znalazł  się  wśród  ośmiu  Milenijnych  Celów  Rozwoju,  które  189  członków  ONZ,  w  tym  Polska, zobowiązało  się  osiągnąć  do  2015  roku  w  ramach  Projektu  Milenijnego  ONZ:  Cel  3:  „Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet”. Dlatego właśnie temat ten
uwzględniono w opracowanym przez „Jeden Świat” programie."
- czytamy w liście.

Pełna treść listu>>

O sprawie pisaliśmy tutaj>>