Na realizację programu w 2013 roku przeznaczono 234 mln zł do podziału pomiędzy wszystkie województwa. O tym, ile poszczególnym z nich przypadnie, będzie wiadomo w przyszłym roku po uchwaleniu ustawy budżetowej. W 2012 roku województwo śląskie otrzymało prawie 7,2 mln zł.
Wnioski na rok 2013, tak jak w latach ubiegłych mogą składać do wojewody śląskiego organy prowadzące szkoły, m.in. samorządy i stowarzyszenia. Termin upływa 2 listopada.

Dotąd w ok. 1060 szkołach podstawowych województwa śląskiego powstały kąciki - miejsca zabaw dla sześciolatków; najwięcej w powiatach częstochowskim - 68 i żywieckim - 70. Przy 205. szkołach powstały także place zabaw. Największą aktywnością wykazały się w tym przypadku: Katowice - 19, Zabrze - 18 i Gliwice - 17.

Podstawowym celem rządowego programu "Radosna szkoła" realizowanego w latach 2009-2014 jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i zabawy dzieciom w klasach 1-3 szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Szkoły mogą się starać o pieniądze na wyposażenie w pomoce dydaktyczne miejsc zabaw w szkołach (także świetlic) oraz na budowę lub modernizację placów zabaw.
Zgodnie z założeniami programu, szkolne miejsca zabaw powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 lub 12 tys. zł.

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez organy prowadzące. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami, wyposażone np. w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa wyniesie od ponad 63 tys. zł do ponad 115 tys. zł.
W przypadku dofinansowania do placu zabaw, organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 proc. kosztów tej inwestycji, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych jest finansowany w 100 proc. z budżetu państwa.
Koszt całego programu to prawie 2,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a niemal 1,2 mld zł będzie stanowić wkład własny organów prowadzących.(PAP)

ktp/ mlu/