Jak wynika z przedstawionej we wtorek informacji nt. "Zmiany kadrowe w przedszkolach, szkołach i innych placówkach woj. śląskiego" z 411 nauczycielami dyrektorzy placówek publicznych rozwiązali stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, tj. "w przypadku likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie".
W tej grupie znalazło się m.in. 45 nauczycieli biologii, 44 nauczycieli chemii, 42 anglistów, 26 informatyków a także bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, nauczyciele języka niemieckiego, fizyki, muzyki, przyrody, geografii, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów zawodowych.
Ze 199 nauczycielami rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 23 Karty Nauczyciela, czyli "na wniosek nauczyciela". Taką decyzję podjęło m.in. 41 matematyków.
Jak podaje rzeczniczka Śląskiego Kuratorium Oświaty Anna Wietrzyk liczba nauczycieli w śląskich szkołach zmniejszyła się z dniem 31 sierpnia o 926, w tym na emeryturę przeszło 278 nauczycieli. Poinformowała również, że od 1 września 201 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.
Dane pochodzą z ankiet wypełnionych przez dyrektorów szkół.
W woj. śląskim rok szkolny rozpoczęło 509 tys. uczniów oraz ok. 90 tys. nauczycieli. Liczba uczniów w szkołach, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, spadła o ok. 16 tys.