Scenariusze lekcyjne przygotowali m.in. nauczyciele-członkowie Klubu Nauczyciela Regionalisty z Katowic. Prace nad nimi trwały od października ub. roku. Nauczyciele w tym czasie spotykali się i wspólnie odwiedzali wybrane obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego.

Efektem tych spotkań jest dziewięć scenariuszy lekcji muzealnych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Szlaku Zabytków Techniki - http://www.zabytkitechniki.pl/pl.

Każdy ze scenariuszy dotyczy inne obiektu. Zaproponowano, by przeprowadzić zajęcia z uczniami w Hucie Szkła "Zawiercie", Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Zabytkowej Stacji Wodociągowej "Zawada" w Karchowicach, robotniczej Kolonii "Ficinus" w Rudzie Śląskiej z 1867 roku, Galerii Szyb Wilson w Katowicach, Muzeum w Gliwicach-Oddziale Odlewnictwa Artystycznego oraz Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w Ustroniu.

Scenariusze to kompletne materiały zawierające wskazówki dla nauczycieli, kontekst historyczny obiektu oraz specjalne karty dla uczniów, zwierające np. zadania dotyczące wytapiania żelaza w wielkim piecu.

Akcja już się rozpoczęła. "Wystarczy umówić się z klasą na danym obiekcie i można realizować ciekawe lekcje z pomocą scenariuszy, które zostały dostosowane do możliwości uczniów na każdym etapie edukacyjnym" - powiedziała PAP opiekunka Klubu Nauczyciela Regionalisty i zarazem nauczycielka-konsultantka Małgorzata Łukaszewska.

"Zaproponowana forma (zajęć-PAP) realizuje założenia programowe. Jest wyjątkową okazją do tego, by uczniowie zobaczyli i poczuli procesy chemiczne, jakie są związane z procesem produkcji szkła. Możliwość zobaczenia funkcjonującego zakładu produkcyjnego to dla uczniów wyjątkowe przeżycie i szansa na bardzo mocne zaakcentowanie praktycznej strony zdobywanej wiedzy" - zachęca do korzystania z materiałów, jeden z nauczycieli, autor scenariusza do zajęć w Hucie Szkła "Zawiercie".

Na przygotowanie zajęć muzealnych Urząd Marszałkowski w Katowicach, który jest jednym z inicjatorów zorganizowania lekcji na szlaku zabytków, przeznaczył 35 tys. zł.

Jak powiedziała PAP Aleksandra Iwan z wydziału gospodarki, promocji i współpracy międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego będą czynione starania by powiększyć liczbę scenariuszy i rozszerzyć je także na inne obiekty.(PAP)

ktp/ abe/