Według danych pochodzących z części szkół województwa śląskiego, na koniec czerwca rodzice zgłosili 5997 dzieci.
Procentowo najwięcej dzieci zapisano w Bojszowach (50 proc.), Psarach (51 proc.), Łazach (48 proc.), Knurowie (46 proc.), Gierałtowicach (40 proc.), Wyrach (40 proc.).
Z informacji pochodzących od dyrektorów szkół wynika również, że w największych miastach odsetek dzieci sześcioletnich waha się od 13 do 22 proc. Zapisy sześciolatków potrwają do końca sierpnia. W ubiegłym roku szkolnym do szkół poszło ok. 15 proc. sześciolatków z woj. śląskiego.