Znowelizowana Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek policzenia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do końca roku kalendarzowego. Jeśli nie osiągną gwarantowanych nauczycielom średnich, mają wypłacić dodatek wyrównawczy. Kontrolę w gminach będą prowadzić regionalne izby obrachunkowe.
Jak podkreśla Marek Olszewski,wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, samorządy na nowo muszą przemyśleć strukturę zatrudniania nauczycieli, organizację zajęć szkolnych i przydzielanie godzin nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Bo chociaż obowiązek osiągania średnich nie jest nowością, to dopiero nowe przepisy Karty Nauczyciela powodują, że będzie podlegał bardzo szczegółowej kontroli.
- Arkusze organizacyjne bezpośrednio rzutują na osiąganie średnich w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Samorządy będą musiały tak je kształtować, aby np. więcej nadgodzin skierować do tych grup nauczycieli, którzy nie osiągają średnich, a mniej do tych, którzy je osiągają lub uzyskują wynagrodzenia powyżej średnich – tłumaczy Olszewski.
Samorządy sygnalizują wiele trudności przy wyliczaniu średnich. MEN zapewniło, że doprecyzuje sposób liczenia średnich, który budzi wątpliwości.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 29.03.2009 r.