Dwutygodniowy kurs potrwa do 28 lipca. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomost International w Buffalo oraz Urząd Miasta Rzeszowa w ramach współpracy partnerskiej obu tych miast.
Kurs skierowany jest do osób znających język angielski przynajmniej w stopniu podstawowym - wszystkie zajęcia na kursie prowadzone są w formie warsztatów językowych wyłącznie w języku angielskim. Nauce języka towarzyszą zabawy sprzyjające poznawaniu kultury, historii i życia codziennego mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
Nauczycielami są wolontariusze z USA, ludzie reprezentujący różne zawody (urzędniczka bankowa, pielęgniarka, a także nauczyciele), którzy przyjeżdżają do Rzeszowa, aby w niekonwencjonalny sposób uczyć języka angielskiego. W tegorocznej edycji kursu zajęcia prowadzi 7 nauczycieli, z których czworo już po raz kolejny przyjechało do Rzeszowa.
Do prowadzenia zajęć w Polsce przygotowywali się przez cały rok: opracowywali program kursu, metodologię i strategię szkolenia. Opracowali także podręcznik, który w formie elektronicznej został wcześniej przesłany do Rzeszowa i wydrukowany dla każdego ucznia. Amerykanie przygotowali też i przywieźli ze sobą dla każdego pomoce naukowe i materiały szkoleniowe. Podczas pracy z podręcznikiem, zajęć konwersacyjnych i warsztatów tematycznych przekażą oni uczestnikom kursu wiedzę z różnych dziedzin życia społeczeństwa amerykańskiego, a w szczególności miasta partnerskiego Rzeszowa - Buffalo.

W programie znajdą się m.in. zajęcia poświęcone grom popularnym w USA, zarówno plenerowym, jak i w pomieszczeniach zamkniętych (np. bingo). Wszystkie te formy mają pomóc we wzajemnym poznaniu się uczestników i nauczycieli, a także kultury, historii i życia codziennego obu krajów.
Podczas dotychczasowych edycji kursu uczestnicy wspólnie z nauczycielami brali udział w spotkaniach nawiązujących m.in. do Halloween i amerykańskich świąt narodowych, organizowali bale przebierańców, występy słowno-muzyczne w języku angielskim, urodziny.

Organizatorzy podkreślają, że zadaniem kursu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności konwersacji. Dlatego zalecają uczestnikom, aby nawet w czasie przerw między zajęciami rozmawiali ze sobą po angielsku.
Wśród uczniów jest zarówno młodzież, jak i kilkunastu dorosłych, dla których prowadzony jest kurs wieczorowy. Uczestnicy zostali podzieleni na kilkunastoosobowe grupy, w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego.
Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w kursie została zaproszona młodzież z miasta partnerskiego Nyiregyhaza (Węgry) i z Kijowa.
Zakwaterowanie i wyżywienie Amerykanów oraz przygotowanie i organizacja kursu finansowana jest z opłat, jakie ponoszą uczestnicy kursu. Za podróż w obie strony nauczyciele płacą sami.

W pierwszej edycji kursu w 1991 roku wzięli udział m.in. prezydenci Rzeszowa oraz pracownicy Urzędu Miasta.
Historia Pomost International sięga 1990 r., gdy Richard Sokołowski z Buffalo w USA zamieścił w "Gazecie Wyborczej" artykuł, w którym wyraził swoje zainteresowanie zorganizowaniem obozu językowego w Polsce. W tym celu powstała w Buffalo niedochodowa organizacja Pomost International. Zainteresowanie pomysłem wyraziło wiele miast, ale ostatecznie został wybrany Rzeszów jako miasto partnerskie Buffalo. Znaczenie miały także szczególne powiązania Polonii amerykańskiej z regionem Polski południowowschodniej.
Wiosną 1991 r., podczas spotkania z władzami Rzeszowa, zaplanowano pierwszą edycję kursu na lipiec 1991 r. Od tego czasu kurs organizowany jest w Rzeszowie corocznie podczas wakacji.(PAP)

api/ hes/