"Podczas EDU Trendy 2012 spotkają się przedstawiciele różnych placówek  i ośrodków żeby wziąć udział w warsztatach i dzielić się dobrymi praktykami. Jestem przekonany, że takie formy wymiany opinii i informacji jest bardzo potrzebne polskiej oświacie. Korzystając nawzajem ze swoich doświadczeń i uczymy się od siebie najlepszych rozwiązań."  - napisał rzecznik praw dziecka, obejmując honorowym patronatem Edu Trendy 2012.  

Edu Trendy 2012
to międzynarodowe wydarzenie koncentrujące się na innowacjach w edukacji.  Odbędzie się w dniach 27 - 28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.  Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Program części konferencyjnej oparto na wieloletnich doświadczeniach Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli. Panele podzielono przede wszystkim według rodzajów placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe, gimnazja, licea), co pomoże uczestnikom dostosować program do swoich potrzeb. 
 
W obecnych realiach pogłębianie wiedzy, na które pozwalają takie wydarzenia jak Edu Trendy 2012, jest koniecznością zwłaszcza dla dyrektorów szkół. Jak bowiem stwierdził rzecznik praw dziecka: "dyrektor szkoły czy przedszkola musi być nie tylko pedagogiem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem procesu nauczania, ale także sprawnym menadżerem, który dobrze zorganizuje prace całej placówki". Z tego powodu rzecznik podkreślił rolę, jaką pełni wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami i życzył organizatorom oraz uczestnikom Edu Trendy 2012 owocnych spotkań oraz obrad.
 
Więcej szczegółów na temat Edu Trendy 2012 oraz formularz zapisów tutaj>>