Rzecznik interweniuje w sprawie zwiększania pensum nauczycielom specjalistom

Rzecznik prawo obywatelskich zwróciła się do minister edukacji o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększania przez gminy wymiaru czasu pracy nauczycieli specjalistów. RPO uważa, że resort powinien przeanalizować, czy Karta Nauczyciela nie powinna szczegółowo określać kryteriów będących podstawą określenia tygodniowego wymiaru czasu pracy.

To reakcja na apel Związku Nauczycielstwa Polskiego, który wielokrotnie podkreślał, że organy prowadzące nadmiernie wydłużają czas pracy psychologów, logopedów i nauczycieli specjalistów. Związek zwracał uwagę, że samorządy wykorzystują furtkę, jaką dał im wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2012 r. (III PZP 2/12), aby zaoszczędzić na zatrudnianiu nowych pracowników. Tymczasem negatywnie odbija się to na jakości pracy specjalistów, którzy są zbyt obłożeni zadaniami, aby wykonywać je właściwie.

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że przepisy, które upoważniają organy prowadzące do zwiększania wymiaru czasu pracy specjalistów są zbyt lakoniczne, nie określają bowiem kryteriów, jakimi powinien kierować się organ w takiej sytuacji. Tym samym, zdaniem rzecznik, ma on zbyt dużą dowolność w tym zakresie i może podejmować arbitralne decyzje. Z tego powodu prof. Irena Lipowicz zwraca się do minister edukacji o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a zwłaszcza o rozstrzygnięcie, czy przepisy Karty Nauczyciela nie wymagają doprecyzowania.

Monika Sewastianowicz

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 7 listopada 2012 r.

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.