Rząd usunie lukę w przepisach emerytalnych dotyczących nauczycieli

Karta Nauczyciela zostanie dostosowana do nowych przepisów emerytalnych. Nie sprawdzą się zatem obawy ekspertów, że nauczyciele i samorządowcy po ukończeniu 65 lat pozostaną bez pracy i bez emerytury.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zmiana w Karcie Nauczyciela polegać będzie na podwyższeniu o dwa lata (do 67. roku życia) wieku nauczyciela, w którym następuje obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy. Jak tłumaczy resort pracy, w uzasadnieniu obligatoryjność rozwiązania umowy związana jest z koniecznością zapewnienia ludziom młodym dostępu do zawodu, co przy pogłębiającym się kryzysie demograficznym jest coraz trudniejsze.

Nie oznacza to jednak, że po ukończeniu przez nauczyciela 67. roku życia jego aktywność zawodowa nieodwołalnie się zakończy. Przepisy przewidują, że będzie mógł on zostać ponownie zatrudniony w szkole, jeżeli będzie spełniał niezbędne wymagania do wykonywania zawodu.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 6 września 2012 r.