Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej SIO. Numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, korzystanie przez niego z pomocy materialnej, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy – takie m.in. informacje znajdą się w nowym systemie. Ma on zastąpić obowiązujący od pięciu lat system, w którym znajdują się tylko zbiorcze dane o uczniach. Nowy system ma ułatwić szkołom, samorządom i Ministerstwu Edukacji Narodowej zarządzanie oświatą. Zdaniem MEN ma też przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia.
Dostęp do informacji o uczniach znajdujących się w nowym SIO będzie miał dyrektor szkoły i okręgowe komisje edukacyjne. Dane będą zbierane przez dyrektorów i przesyłanie w formie elektronicznej bezpośrednio do MEN. Nowa ustawa o systemie informacji oświatowej nakłada na ministerstwo obowiązek zabezpieczenia danych. Nikt poza MEN nie będzie miał bezpośredniego dostępu do wszystkich danych z bazy.
W systemie, poza szczegółowymi informacjami, mają się też znaleźć ogólne dane (np. o liczbie uczniów), które mają być wykorzystywane do celów statystycznych. Dostęp do tego zbioru będą miały m.in. kuratoria, samorządy, centralne i okręgowe komisje egzaminacyjne.
Założenia do ustawy trafią teraz do Rządowego Centrum Legislacji. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 28.04.2010 r.