17.08. odbyła się druga runda rządowych negocjacji ze związkami oświatowymi na temat wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w 2011 r. W spotkaniu z rządem wzięły udział: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Branża Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.
Rząd podtrzymuje propozycję jednej 7-proc. podwyżki płac dla nauczycieli od września 2011 r. - poinformował  po spotkaniu minister Michał Boni. Według ZNP, propozycja jest do przyjęcia, ale pod warunkiem restrukturyzacji systemu wynagradzania nauczycieli.
Podsekretarz stanu w MEN Lilla Jaroń powiedziała, że 7-proc. podwyżka od września 2011 r. oznacza średnio kwotę 2600 zł brutto dla nauczyciela stażysty i 4800 zł dla nauczyciela dyplomowanego. "To są pieniądze, które samorządy, zobowiązane ustawą, będą musiały nauczycielom wypłacić" - podkreśliła.
Związki oświatowe stawiają jednak stronie rządowej dodatkowe warunki. ZNP żąda uproszczenia systemu wynagradzania nauczycieli. Z kolei Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność” zgadza się na propozycję rządową pod warunkiem wycofania się przez MEN z wprowadzenia od września 2010 r. drugiej dodatkowej godziny pracy nauczycieli, tzw. godziny karcianej, przeznaczonej na udzielanie dzieciom dodatkowej pomocy opiekuńczo-wychowawczej.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 18.08.2010 r.