II AZDS odbędzie się już 27 marca 2014 r. w Warszawie. Poświęcony zostanie ruchowi kadrowemu w szkole, a przede wszystkim problemom związanym z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem w przypadku, gdy szkoła lub jej oddział zostały zlikwidowane. Na pytania dotyczące stosowania art. 20 Karty Nauczyciela odpowie Iwona Kobus, prawniczka współpracująca z miesięcznikiem "Dyrektor Szkoły".
Wyjaśni m.in.: 
- przesłanki zastosowania art. 20 KN,
- kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia,
- problemy związane z przeniesieniem nauczyciela w stan nieczynny,
- procedura wypowiedzenia stosunku pracy i kwestie związane z okresem wypowiedzenia oraz jego skracaniem.
Uczestnicy zjazdu będą mieli również okazję zdobyć praktyczne informacje na temat stosowania ustawy o podatku od towarów i usług. O podatku VAT w placówkach oświatowych opowie Andrzej Malenta. Przedstawi m.in. sytuacje,  w których placówki oświatowe są zwolnione z obowiązku płacenia tego podatku. Więcej na temat II zjazdu AZDS>>