Zwolnienia, ograniczenia etatu, przeniesienia w stan nieczyny, to decyzje dotyczące pracowników, które musi podjąć dyrektor. Trudne są zwłaszcza w przypadku wygaszanych gimnazjów, ponieważ nie wszędzie możliwe będzie przekształcenie placówki i utrzymanie wszystkich etatów.

Likwidacja gimnazjów: informacja o zmianie umowy do 15 maja>>

Dzięki bezpłatemu ebookowi "Ruch kadrowy w oświacie":
- Dowiesz się jak reforma oświaty wpływa na zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
- Zdobędziesz wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum;
- Poznasz odpowiedzi naszych ekspertów na najczęstsze pytania związane z ruchem kadrowym.

Bezpłatny ebook: "Ruch kadrowy w oświacie">>