Założeniem rządowego programu „Wyprawka szkolna”  jest wsparcie finansowe na zaopatrzenie uczniów w podręczniki. W nowym roku szkolnym z tej pomocy będą mogli skorzystać nie tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ale też III klasy gimnazjum. Od września ostatnie klasy gimnazjum zostaną objęte nową podstawową programową, a co za tym idzie, wprowadzone zostaną dla nich zupełnie nowe podręczniki. To oznacza brak możliwości kupienia ich na rynku wtórnym od starszych kolegów. Dlatego rząd zdecydował się objąć wsparciem finansowym również tę grupę. Pomoc udzielana jest według kryterium dochodowego lub według uprawnień określonych w ustawie o pomocy społecznej. Program przewiduje również dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Na tegoroczną edycję programu zaplanowano środki w wysokości 94 mln zł. Wartość przyznawanej pomocy wynosi od 180 zł do 390 zł na ucznia. Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli to na przyznanie dofinansowania dla ponad 500 tys. dzieci. Liczbę uczniów, którzy otrzymają pomoc poza kryterium dochodowym ustalono na poziomie 10 proc. wszystkich uczniów objętych programem. W roku szkolnym 2010/2011 średnie wykorzystanie pomocy dla tej grupy wyniosło jednak 3 proc. 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 28 marca 2011r.