"Liczba uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu wynosi ponad 54,5 tys. W tej liczbie są absolwenci, którzy nie zdali egzaminu w tym roku oraz ci, którzy nie zdali egzaminu do pięciu lat wstecz" - poinformowała wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.
Dodała, że najwięcej uczniów, bo ponad 44,1 tys. będzie poprawiać egzamin z matematyki. W dalszej kolejności są: język angielski - ok. 5,1 tys. uczniów, język polski ok. 3,7 tys., język niemiecki - 832, język rosyjski - 234 i geografię - 213.
Zgodnie z harmonogramem część ustna egzaminu w terminie poprawkowym potrwa od poniedziałku do piątku, a część pisemna odbędzie się we wtorek.
Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pod koniec czerwca na swojej stronie internetowej. Po wiosennych egzaminach świadectwo dojrzałości uzyskało 81 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów, z matematyki - 85 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc.
Liczba osób, które ostatecznie przystąpiły do poprawki, będzie znana dopiero po zakończeniu całej sesji. O terminie egzaminów ustnych z konkretnych przedmiotów decydują dyrektorzy szkół w zależności od liczby osób uczestniczących. Świadectwa egzaminacyjne zostaną przekazane do szkół 13 września.
Do egzaminu maturalnego w tym roku przystąpiło ponad 326 tys. zdających, w tym 314 tys. osób to tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, a pozostałe osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury, albo chcieli poprawić uzyskane wyniki.
Matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 90 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 71 proc. uczniów, a także liceów profilowanych - tam maturę zdało 60 proc. Najgorzej zaś maturę zdawali abiturienci z liceów i techników uzupełniających - sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 24 proc. i 23 proc.
Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Chętni mogli je również zdawać na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogli też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych; zdawali je na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym. Abiturienci musieli zdać także dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać, co najmniej, 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, CKE poda w połowie września.

Polecamy:  Pomoc przy ustnej maturze to godziny ponadwymiarowe