Rozpoczęcie nauki w szkołach przez dzieci sześcioletnie

Dnia 20 marca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne z dziennikarzami poświęcone sześciolatkom w szkole.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas ma nadzieję, że wszyscy Ci, którzy mają wpływ na system edukacji wspólnie zaczną pracować na to, aby rodzice dzieci sześcioletnich nie mieli żadnych wątpliwości czy posyłać swoje dzieci do szkoły czy też nie.

Nie ulega wątpliwości, że moment pójścia do pierwszej klasy jest ważnym i szczególnym czasem w życiu każdego dziecka, który w dużej mierze decyduje o jego późniejszym rozwoju i szansach edukacyjnych.

Jak podała Minister Edukacji Narodowej "dla wszystkich rodziców dzieci pięcioletnich przygotowane zostały ulotki informacyjne o tym, jaka jest różnica między edukacją szkolną i przedszkolną, jakie umiejętności dziecko rozwija w edukacji przedszkolnej, a jakie w edukacji szkolnej oraz jak obserwować rozwój dziecka".

MEN zachęca wszystkich rodziców do czynnego udziału w życiu szkolnym swoich dzieci oraz do aktywnego uczestniczenia w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Akcja informacyjna zdaniem Krystyny Szumilas jest o tyle ważna, że pomoże rodzicom podjąć decyzję o rozpoczęciu przez ich dzieci edukacji szkolnej. Sukces zmian w systemie edukacji zależy przede wszystkim od dobrej komunikacji między rodzicami, a pedagogami.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 28 marca 2012 r.

Data publikacji: 29 marca 2012 r.