28 marca w MEN przedstawiciele resortu edukacji i oświatowych związków zawodowych rozmawiali o wrześniowych podwyżkach nauczycielskich pensji.  Podczas rozmów ZNP  zgłosił postulat zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli. Zdaniem ZNP, środki na sfinansowanie takiego modelu nauczycielskich wynagrodzeń można znaleźć w budżecie państwa, bo resort edukacji błędnie szacuje np. środki na wysokość odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. Przedstawiciele związków uznali, że do podjęcia wiążących decyzji potrzebują  więcej danych i poprosili resort m.in. o informacje o liczbie zatrudnionych nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz dane o wielkości wypłaconych odpraw emerytalnych w 2010 r. Według ZNP, te wiadomości są niezbędne do prowadzenia dalszej debaty na temat podwyżek i struktury wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym z elementów nauczycielskiego uposażenia. Zgodnie z Kartą Nauczyciela składają się na nie również m.in. dodatki, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe czy nagrody.

Źródło: MEN, Serwis Samorządowy PAP, 28 marca 2011r.