Relacje polsko-izraelskie tematem konsultacji międzyrządowych

12 czerwca 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe.

Wraz z ministrem edukacji Izraela Shai Moshe Pironem poruszano kwestię znaczenia wspólnych spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz możliwości współpracy w zakresie zagadnień priorytetowych dla systemów edukacji w obu krajach.

Ministrowie Polski i Izraela wyrazili zainteresowanie kontynuacją - poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej - dyskusji na temat krajowych doświadczeń w zakresie wczesnej edukacji, kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach oraz efektywności systemu oświaty. Podjęte zostaną m.in. prace nad organizacją warsztatów poświęconych edukacji włączającej, zgodnie z myślą pedagogiczną Janusza Korczaka.

Obie strony zgodnie uważają, że konieczne jest pogłębianie i rozpowszechnianie współpracy wśród młodzieży polsko-izraelskiej, dlatego też resorty obu krajów planują opracować edukacyjny program dla młodych Izraelczyków przyjeżdżających do Polski, którzy nie tylko dowiadywaliby się o wspólnej historii łączącej oba narody ale i poznawaliby współczesne życie Polaków.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.