Najnowsza publikacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Edukacja w zarysie – 2009, wskaźniki OECD (Education at a Glance 2009, OECD Indicators) - jest już dostępna na stronie internetowej OECD. Tegoroczna edycja skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w rezultacie którego w 2007 roku nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. Ponadto zwraca szczególną uwagę na efektywność inwestowania (procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki), co w dobie kryzysu gospodarczego oraz ograniczonej dostępności zasobów ma niezwykle istotne znaczenie, dostarczają informacji dotyczących wpływu inwestowania w kapitał ludzki na uzdrowienie gospodarcze. Education at a Glance dostarcza bogaty, porównywalny oraz aktualny wachlarz wskaźników, według których, zdaniem profesjonalistów, należy mierzyć międzynarodowo obecny stan edukacji.
Wskaźniki są zgrupowane tematycznie z towarzyszącymi im informacjami dotyczącymi kontekstu politycznego oraz interpretacji danych. W tegorocznej publikacji Education at a Glance zawarto 25 wskaźników zgrupowanych wokół następujących tematów:
A. Wyniki instytucji edukacyjnych oraz efekty kształcenia
B. Zasoby finansowe i kapitał ludzki inwestowany w edukację
C. Dostęp do edukacji, uczestnictwo oraz postęp
D. Cechy charakteryzujące systemy edukacji.
W publikacji można znaleźć odpowiedź m. in. na pytania:
- W jakim stopniu osoby dorosłe uczestniczą w edukacji?
- Jak wielu uczniów kończy szkoły na poziomie średnim oraz rozpoczyna studia na poziomie wyższym?
- Czy uczestnictwo w edukacji ma wpływ na uczestnictwo w rynku pracy?
- Jakie są ekonomiczne korzyści edukacji?
- Jakie są wydatki na ucznia/studenta?
- Jaka część PKB jest wydawana na edukację?
- Jaki jest udział wydatków publicznych i prywatnych w edukacji?
- Na jakie zasoby i usługi wydaje się środki finansowe przeznaczone na edukację?
- Ile czasu uczeń spędza w szkole na nauce?
- Jaki jest stosunek liczby uczniów do nauczycieli oraz jak liczne są klasy?
MEN, 8 września 2009 r.