Raport: angielski w gimnazjum uczony pod egzamin

Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum jest silnie naznaczone perspektywą egzaminu gimnazjalnego - komentuje pierwsze wyniki „Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum” Agata Gajewska z Pracowni Języków Obcych IBE.

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wstępne wyniki trzyletniego "Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum" (BUNJO), które nadal realizowane jest w polskich szkołach gimnazjalnych. Jego głównym celem jest stworzenie możliwie najpełniejszego obrazu nauczania i uczenia się języków obcych w gimnazjum zreformowanym nową podstawą programową.

- Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum jest silnie naznaczone perspektywą egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy przyznają, że dobre przygotowanie do egzaminu jest jednym z podstawowych celów nauki. Większość anglistów temu celowi podporządkowuje swoje działania już od pierwszej klasy gimnazjum. Prawie wszyscy deklarują, że wykonują z uczniami dużo ćwiczeń przygotowujących do egzaminu. - mówi o cząstkowych wynikach Agata Gajewska z IBE. Przyznaje, że takie podejście może mieć negatywne skutki.

- Z czterech nauczanych sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej, egzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym nie sprawdza bezpośrednio ostatnich dwóch. Oznacza to, że potencjalnie nauczyciele mogą poświęcać kształceniu tych umiejętności mniej uwagi. A tymczasem podstawa programowa mówi, że podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do skutecznej komunikacji w mowie i piśmie. - tłumaczy.

Monika Sewastianowicz

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 12 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.