Do konsultacji społecznych i międzyresortowych Ministerstwo Edukacji przekaże w tym tygodniu projekt zapowiadanych wcześniej zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie nauczyciela.
Projekt obejmuje m.in.::
•  Obniżanie wieku szkolnego, czyli posłanie do podstawówek sześciolatków. Potrwa to trzy lata. 1 września 2009 r. uczniami zostaną dzieci urodzone w 2002 r. oraz od stycznia do kwietnia 2003 r. Rok później do pierwszej klasy pójdą urodzeni od maja do grudnia 2003 r. i od stycznia do sierpnia 2004 r. W roku szkolnym 2011/2012 szkołę rozpoczną dzieci urodzone od września do grudnia 2004 r. i cały rocznik 2005.
•  Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków od 2010 r.
•  Nowe podstawy programowe do przedmiotów (można je zobaczyć na www.reformaprogramowa.men.gov.pl).
•  Zmianę zadań kuratorów. Kuratoria nie będą musiały już opiniować np. arkuszy organizacyjnych pracy szkół czy decyzji samorządów o likwidacji szkół.
•  Możliwość korzystania przez szkoły z międzynarodowych programów nauczania, np. międzynarodowej matury (IB). Ale uczniowie w podstawówce i gimnazjum będą musieli obowiązkowo przystępować także do naszych egzaminów (sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego). Maturzyści będą mieli wybór, czy chcą zdawać także polską maturę.
•  Ułatwienie integracji cudzoziemców. Szkoły będą mogły zatrudniać asystentów nauczycieli znających język ucznia obcokrajowca. MEN chce też zwolnić cudzoziemców z opłat za obowiązkową edukację.
•  Podwyżki. Dwukrotnie po 5 proc. wzrośnie w przyszłym roku tzw. kwota bazowa (teraz - ponad 2074 zł). Stażyści mają zarabiać 100 proc. kwoty (teraz - 83 proc.). Nauczyciele kontraktowi dostaną 111 proc. kwoty bazowej, mianowani - 144 proc., dyplomowani - 184 proc. Związki zawodowe domagają się 50 proc. podwyżki do 2010 r.
•  Więcej pracy nauczyciela - czyli wzrost pensum, które dziś wynosi 18 godzin „przy tablicy” tygodniowo. Samorządy będą mogły je podnieść do 22 godzin. Za dłuższy tydzień pracy samorządy nie będą musiały zapłacić nauczycielom więcej.
 
Źródło: Gazeta Wyborcza, 5.08.2008 r.; MEN, 4.08.2008 r.