Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników.
Pozwoli on na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla około 550 tys. uczniów klas wymienionych w programie.
Wśród uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników tworzących pierwszą grupę beneficjentów programu znajdują się uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasach I-III szkoły podstawowej albo w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
Do drugiej grupy uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników należą uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły baletowej lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Na realizację programu zaplanowano w ustawie budżetowej na 2009 r. 104 000 tys. zł.
 
Źródło: MEN BIP, 6.04.2009 r.