Minister Katarzyna Hall, uważa, że najskuteczniejszym narzędziem w walce z agresją w szkole jest zmiana w relacjach między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Dlatego zamiast programu Zero tolerancji powstał Program Bezpieczna i przyjazna szkoła. W 2008 roku rząd zarezerwował na ten cel 50 mln zł. 20 mln zł przeznaczono na zakup kamer do monitoringu placówek oświatowych, a 9,5 mln zł otrzymają młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii.
Resort edukacji przeznaczył 3 mln zł m.in. na doskonalenie umiejętności wychowawczych. Nauczyciele, a także rodzice, będą uczyć, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, jak rozwiązywać konflikty oraz jak współpracować ze sobą.
W tym roku nadal będą tworzone szkolne punkty konsultacyjne dla rodziców, które mają zwiększyć dostępność psychologów i ułatwić rozwiązywanie problemów z dziećmi. W ubiegłym roku na funkcjonowanie tych punktów w godzinach popołudniowych przeznaczono 3 mln zł, a w tym roku ponad 7 mln zł.
W porównaniu z programem Zero tolerancji nowością jest zarezerwowanie 7 mln zł na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. O dofinansowanie będą mogły starać się zarówno szkoły, jak i inne placówki wychowawcze.
Program Bezpieczna i przyjazna szkoła właśnie trafił do konsultacji społecznych. Rząd ma go przyjąć w połowie lipca.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 24.06.2008 r.