Prawo oświatowe stanowi, że to rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym samodzielnie określa wewnętrzną strukturę. Fakt szczególnego miejsca pracy rodzica nie może bowiem dyskryminować i wykluczać jego praw podmiotowych, zwłaszcza w obszarze związanym z kształceniem własnego dziecka - podkreśla MEN w opinii. Oznacza to, że przewodniczącym rady może być osoba, która pracuje w szkole.

Polecamy: Rodzice chcą większych uprawnień w szkole