W lutym powstał Mazowiecki Konwent Wydziałów Edukacji. Jego celem jest m.in. wymiana doświadczeń dotyczących podnoszenia jakości pracy szkół oraz zgłaszanie zmian w prawie oświatowym i finansowym.

Jedną z pierwszych inicjatyw mazowieckich powiatów ma być wystąpienie do ministra edukacji o zwiększenie w subwencji oświatowej wagi na szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo zawodowe jest niedoszacowane, dlatego też przy obecnym sposobie naliczania subwencji dla zawodówek samorządy rezygnują z ich prowadzenia. Koszt kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej jest kilkakrotnie wyższy niż w wypadku ucznia-pracownika młodocianego, który uczy się zawodu u rzemieślnika, czy handlowca - w pierwszym przypadku 100 tys. rocznie a w drugim około 20 tysięcy zł rocznie. Problemem jest brak nauczycieli kształcących w zawodówkach, zły wizerunek szkół oraz sztywność klasyfikacji zawodów MEN, która utrudnia elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Szansą na rozwój zawodówek mogą stać się pieniądze unijne, a także kształcenie na odległość przez Internet.  Tu też potrzebne są nowe rozwiązania prawne – mówi Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Edukacji w starostwie świdnickim.

Na kolejnych spotkaniach Konwent zamierza zająć się także problemami szkolnictwa specjalnego, zasadami finansowania oświaty i oceną pracy nauczycieli i dyrektorów.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 28 marca 2008r.