Papierowa wersja poradnika zostanie przesłana do wszystkich liceów ogólnokształcących na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, w tym samym terminie na stronie internetowej ORE zamieszczone zostaną elektroniczne wersje poradników dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
ORE zamieszcza także poprawioną i uzupełniona prezentację na temat zmian wynikających z rozporządzeń w sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania w szkołach. 

Poradnik dostępny tutaj>>

O tworzeniu ramowych planów nauczania dla liceów pisaliśmy także w lutowym numerze czasopisma "Dyrektor szkoły". Więcej>>