Każde przedszkole - jak poinformował częstochowski urząd - otrzyma 25 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedno dziecko. "W ramach tych pieniędzy dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania co najmniej dwóch typów zajęć dodatkowych w tygodniu - przykładowo może to być rytmika i język angielski" - poinformowano w poniedziałek.
Urząd Miasta w Częstochowie zaznacza, że rodzaju zajęć oraz wykonawcy "nikt nie narzuca", to dyrektor placówki będzie musiał wynegocjować jak najlepsze warunki, "by nie przekroczyć kwoty 25 zł w przeliczeniu na jednego przedszkolaka".
Samorząd poinformował, że decyzja o przeznaczeniu ponad miliona złotych na realizację zajęć dodatkowych wychodzi "naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zaniepokojonych zmianą ustawy o systemie oświaty i związanym z tym ewentualnym brakiem zajęć dodatkowych w przedszkolach".
Z zajęć będą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli od października tego roku do czerwca 2014 roku. Zajęcia będą bezpłatne.
W miejskich przedszkolach opieką jest obecnie objętych prawie 5 tys. dzieci.
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty (tzw. ustawa przedszkolna) wprowadziła zasadę, że opłata rodziców za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin - wynosi nie więcej niż złotówkę. Rodzice skarżą się, że w ten sposób uniemożliwia im się finansowanie zajęć dodatkowych. MEN z kolei podkreśla, że w tym roku z budżetu państwa na edukację przedszkolną przeznaczono 504 mln zł, a gminy otrzymują na każdego przedszkolaka w tym roku 414 zł.
Jak poinformował rzecznik częstochowskiego urzędu miasta Włodzimierz Tutaj, obiecana kwota dotacji na ten rok wyniesie prawdopodobnie ok. 2,9 mln zł; podkreślił jednak, że są to środki zarówno na przedszkola publiczne i niepubliczne. "Nie wiemy, kiedy ta ogólna kwota związana z wychowaniem przedszkolnym zostanie uruchomiona, dlatego władze Częstochowy chcą dołożyć z budżetu miasta ponad milion złotych, by zajęcia dodatkowe mogły się rozpocząć od października" - powiedział rzecznik częstochowskiego urzędu miasta Włodzimierz Tutaj.